ბოლო დროს

პირადობის მოწმობები

საზოგადოება

15 მარტიდან ლამინირებული პირადობების ელექტრონულით ჩანაცვლება უფასოდ მოხდება

მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან 2011 წლის 28 ივლისამდე გაცემული არაელექტრონული (ლამინირებული) პირადობის მოწმობები უქმდება. შესაბამისი ცვლილება "საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში ...