თანამშრომლობა „ქართული ქარტიით“

თანამშრომლობა „ქართული ქარტიით“

როდის და რა ფორმით დაიწყება თანამშრომლობა ქართული ქარტიის ხელმომწერ პოლიტიკოსებს შორის — როგორია ოპოზიციის გეგმები