ოპოზიციის ერთიანობის დეკლარაცია

ოპოზიციის ერთიანობის დეკლარაცია

ოპოზიციის ერთიანობის დეკლარაცია — რას გულისხმობს დოკუმენტი და კიდევ ვინ აპირებს მასზე ხელის მოწერას