ბოლქვაძე: კვლევა ჩატარდება, რათა ველური, ვერბალური ქმედებების წინააღმდეგ მექანიზმი შემუშავდეს

იმათ, ვისაც ჰგონია რომ სატელეფონო და სმს ზეწოლები შერჩებათ, წაიკითხონ კარგად ეს ინფორმაცია!

დემოკრატიულ ქვეყნებში დასჯადია მორალური ზეწოლა და სატელეფონო მუქარა!

კანონი ითვალისწინებს ციხეს და ჯარიმას 15 000 ევროს ოდენობით!

საქართველოს პარლამენტი, სულ მალე კვლევას ჩაატარებს ამ თემის ირგვლივ რათა შემუშავდეს დამცავი მექანიზმები ველური, ვერბალური ქმედებების წინააღმდეგ პოლიტიკურ ველზე საქართველოში.

წერს პარლამენტის დეპუტატი ელისო ბოლქვაძე.