ბათუმში შეკრებილ სტუდენტებს ლექტორების ნაწილიც შეუერთდა

ბათუმში შეკრებილ სტუდენტებს ლექტორების ნაწილიც შეუერთდა

ბათუმში შეკრებილ სტუდენტებს ლექტორების ნაწილიც შეუერთდა