„უნდა გავუძლოთ, მტკიცედ უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე“ — გიორგი ქადაგიძე

„უნდა გავუძლოთ, მტკიცედ უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე“ — გიორგი ქადაგიძე

„უნდა გავუძლოთ, მტკიცედ უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე“ — გიორგი ქადაგიძე