რუსული კანონის ეკონომიკური ეფექტი

რუსული კანონის ეკონომიკური ეფექტი

გაზრდილი ფასები პროდუქტებზე, გაუფასურებული ლარი და შემცირებული უცხოური ინვესტიციები | რუსული კანონის ეფექტი ქვეყნის ეკონომიკაზე