პროტესტის მონაწილე სტუდენტების აღრიცხვა

პროტესტის მონაწილე სტუდენტების აღრიცხვა

რატომ აღრიცხავენ უმაღლესი სასწავლებლები სტუდენტებს, რომლებიც საპროტესტო აქციებში აქტიურად მონაწილეობენ. მათი სია უკვე მოითხოვეს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში