მობილიზება რუსული კანონის მხარდამჭერი აქციისთვის | ჩართვა ოზურგეთიდან

მობილიზება რუსული კანონის მხარდამჭერი აქციისთვის | ჩართვა ოზურგეთიდან