კი ევროპას, არა რუსულ კანონს! — 19:00 აქცია პარლამენტთან

კი ევროპას, არა რუსულ კანონს! — 19:00 აქცია პარლამენტთან

კი ევროპას, არა რუსულ კანონს! — 19:00 საათზე ქცია პარლამენტთან