ევროპა - თაობის არჩევანი - დროება

ევროპა - თაობის არჩევანი - დროება

რუსული რეჟიმის არჩევანი ცხადზე ცხადია - პუტინის რუსეთი. ახალი საქართველოს ახალი თაობის არჩევანი უფრო ცხადი - საქართველოს სახელმწიფო - ევროპული სახელმწიფო. არ იქნება თამამი ნათქვამი, თუ ვიტყვი, რომ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის შემდეგ ასეთი მკაფიო და მიზანდასახული ანტისაოკუპაციო-ანტიკრემლისტური პროტესტი არასოდეს ყოფილა. - კი ევროპას, არა რუსულ კანონს!