სატელეფონო მუქარების ახალი ტალღა

სატელეფონო მუქარების ახალი ტალღა

სატელეფონო მუქარების ახალი ტალღა — რუსული კანონის მოწინააღმდეგე მოქალაქეებს უცნობი ნომრებიდან ურეკავენ და შეურაცხყოფას აყენებენ, ემუქრებიან სიცოცხლის მოსპობითაც. ამავე შინაარის ზარები ხორციელდება აქტიური მოქალაქეების ოჯახების წევრების, მათ შორის შვილების მიმართაც