საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსი გაუარესდა

საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსი გაუარესდა

საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსი გაუარესდა