„ის მონაპოვარი, რაც დამოუკიდებლობის სახით გვაქვს, არ დავთმობთ“, — გიორგი მარგველაშვილი

„ის მონაპოვარი, რაც დამოუკიდებლობის სახით გვაქვს, არ დავთმობთ“, — გიორგი მარგველაშვილი

„ის მონაპოვარი, რაც დამოუკიდებლობის სახით გვაქვს, არ დავთმობთ. თბილისის თავზე წითელი დროშა არ იფრიალებს“, — გიორგი მარგველაშვილი