დუგინი: საქართველოში უცხოელი აგენტები აწყობენ ჯანყს, სომხეთში - პატრიოტები

სახალხო მღელვარება საქართველოსა და სომხეთში ურთიერთსაპირისპიროა. საქართველოში უცხოელი აგენტები აწყობენ ჯანყს, სომხეთში - პატრიოტები.

წერს კრემლის პროპაგანდისტი ალექსანდრ დუგინი.