დედაქალაქის დიდი ნაწილი წყლის გარეშე

დედაქალაქის დიდი ნაწილი წყლის გარეშე

უწყლოდ დარჩენილი თბილისი - 60 ათასზე მეტი აბონენტი კიდევ 1 კვირის განმავლობაში წყალს გრაფიკით მიიღებს. მოსახლეობა უკმაყოფილებას ვერ მალავს, ამ დრომდე კი ვერ გამოკვეთილა პასუხისმგებელი მხარე. უპასუხოა კითხვა, როგორ მოხდა, რომ სამშენებლო ნაგავი თითქმის 7 წლის განმავლობაში მაგისტრალური მილსადენის მიმდებარედ გროვდებოდა და რეაგირება არავის ჰქონია.