Fair Trees Fund: კანონის გამო, იძულებული ვართ შევწყვიტოთ ბავშვთა უფასო კლინიკის გახსნა

Fair Trees Fund: კანონის გამო, იძულებული ვართ შევწყვიტოთ ბავშვთა უფასო კლინიკის გახსნა

Fair Trees Fund-მა რუსული კანონის გამო ონში ბავშვთა უფასო სტომატოლოგიური კლინიკის პროექტის წინადადება უკან გაიწვია — რას ამბობს მუნიციპალიტეტის მერია