83-მმა კაცმა როგორ უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს ბედი — ნინო ქათამაძე

83-მმა კაცმა როგორ უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს ბედი — ნინო ქათამაძე