ცვლილებები განათლების სისტემაში

3-წლიანი საბაკალავრო და 1-წლიანი სამაგისტრო პროგრამები — რა საგანმანათლებლო მიმართულებას შეეხება ცვლილება | პარალელურად ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაცია იწყება