ტაქსის მძღოლების მოთხოვნები

გადაიზრდება თუ არა ტაქსის მძღოლების უკმაყოფილება მასშტაბურ პროტესტში ? პრეტენზიებია როგორც კერძო ფირმების, ასევე ხელისუფლების მიმართ. კომპანიებში დასაქმებულები შრომითი პირობების გადასინჯვას მოითხოვენ.