სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლების შეფასებები „რუსული კანონის“ ინიცირების შესახებ

მწერლების და რეჟისორების პოზიცია ევროკავშირის მიმავალ გზაზე რუსული კანონის ინიციირებასთან დაკავშირებით