პუტინის არჩევნების შესახებ — მკვლევარი, ნათია სესკურია

„ამ არჩევნებზე პუტინი განსაკუთრებით რისკების გადაზღვევაზეა ფოკუსირებული“ — ნათია სესკურია, მკვლევარი