პაატა ბურჭულაძე შალვა რამიშვილის წინააღმდეგ — სასამართლოს გადაწყვეტილება

სასამართლომ პაატა ბურჭულაძის საჩივარი შალვა რამიშვილის წინააღმდეგ არ დააკმაყოფილა — მსოფლიო ბანი პროპაგანდისტული პოსტვ-ის წამყვანს ღირსებისა და პატივის შელახვის გამო უჩიოდა