ოლიგარქის "ჭრელი თუთიყუშები" - დროება

ერთი კაცის სრულ მორჩილებაში მყოფი ახალი, ანუ ძველი ირაკლის უმთავრესი საზრუნავი კი ერთი კაცის მსახურებაა - აი იმ კაცის, ორი ფიქცია ყრილობის სახასიათო ვიდეოების გარდა, თავი მხრებზე შემოსმული ჭრელი თუთიყუშების კვებით რომ დაგვამახსოვრა. თუ ბატონს მოუნდა, როგორც წინა - ეს ირაკლიც დანაყავს წყალს - აი ისე, როგორც მის წიგნში ნაყავენ დაქირავებული ბიჭები გასამრჯელოს სანაცვლოდ. ერთ თვეში ჩატარებული ორი ფიქცია ყრილობა, ერთი კაცის ორი ირაკლი - დროების სიუჟეტში სახელად - ოლიგარქის „ჭრელი თუთიყუშები“