„ქართული ოცნება" მოსამართლეების კეთილსინდისიერების ტესტის წინააღმდეგ

ე.წ. ვეტინგს „ქართული ოცნება“ არ დანერგავს მათი განცხადებით, მოსამართლეთა კეთისლისინდისიერების შემოწმების მექანიზმის დანერგვა საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება