ქალთა მიმართ ეკონომიკური ძალადობა — კვლევა

2023 წლის იანვარში საქართველოს ორ რეგიონში, კახეთსა და აჭარაში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხული ქალების 25% ერთხელ მაინც ყოფილა ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი — კვლევის დეტალები