გენდერული კვოტები 2032 წლამტირების გაუქმება ქალების შეურაცხყოფის ფონზე

გენდერული კვოტირების გაუქმებას ოცნებამ ქალების შეურაცხყოფის ფონზე უყარა კენჭი პირველი მოსმენით.