განსხვავებული რელიგია და ტრადიციები

განსხვავებული რელიგია და ტრადიციები - აჭარაში ბევრი ოჯახია, სადაც ქრისტიანები და მუსლიმები თანაცხოვრებენ და ჭირსა და ლხინს იზიარებენ.