ბიუროკრატიული ხარჯები ისევ გაიზარდა

როგორ ზრდის წლიდან წლამდე მთავრობა ბიუროკრატიულ ხარჯებს, განსაკუთრებით კი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. გასულ წელს 75 მილიონი ლარით გაიზარდა საჯარო სექტორში შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება, მათ რიცხოვნობას კი ამ დრომდე არ ასაჯაროებენ.