ბათუმის „დუბაიზაცია“ - დროება

ბათუმი პალმის მსგავსი ერთი ხელოვნური კუნძულისა და ორი ნახევარკუნძულის მშენებლობის დაწყების მოლოდინშია. კუნძულის დაანონსებიდან მესამე წელს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა მოეწყო.