1 წელი მარტის აქციებიდან

1 წელი რუსული კანონის პირველი მოსმენით მიღებიდან და მარტის აქციებიდან. ახალგაზრდული მოძრაობები ამ თარიღს აღნიშნავენ